CD: ZS81182    MC: -------    SERIE:
   Anno di uscita: 2010
E m'appartiene
Duje bagi Perugina
Chi sta carcerato
Uocchie e ciucculate
Si nun tenesse a te
Innamorata pazza
Dint'e carezze
T'amero'
Vaco pazzo p'a femmena mia
Sultanto n'ora
Simme una cosa
E tu me manche
Cunsumammece d'ammore
Tu me faie muri'
Possession
Spontate a cammisa
Si' na favola