CD: ZS1202    MC: -------    SERIE:
   Anno di uscita: 2008
Ingenuita'
Per leggittima difesa
Viva l'amore libero
A verita'
Pe te fa cuntenta
Nun te trucca
Senza e te
Eternamente
Che me lusinghe affa'
E' fernuta a schiavitu'
Pe te' da' nu vase