CD: ZS5472    MC: ZS5474    SERIE:
   Anno di uscita: 2005
Te voglio
Na bella storia
Stanotte
Pe cagna' stu munno
Vorrei dirti
Tu mi prendi
Stamme a senti'
Anema e core
Tu vuo' fa l'americano
Guaglione
Voce 'e notte
Resta cu mme
Tu si na cosa grande