CD: ZS3602    MC: ZS3604    SERIE:
   Anno di uscita: 1994
Chianu chiano
'O paese 'e mastu Rafele!
N'amicizia cara
Ricciule'
Nun ce penza'
Lettera a Napule
Si nun ce stisse tu
Quando nasce l'amore
Comm'e' triste sta' citta'
'E figlie nuoste